Välkommen till Halmstad Arena
 
Saturday 6/25/2022 
07:00-22:00Halmstad Arena/Hall A Teknik- och Fastighetsförvaltningen Golvbyte 
07:00-22:00Halmstad Arena Is/Hall E1 (huvudhall) Teknik- och Fastighetsförvaltningen Uppbyggnad av is 
07:00-22:00Halmstad Arena Is/Hall E2 (lilla isen) Teknik- och Fastighetsförvaltningen Uppbyggnad av is