Registration

Här kan du registrera dig som kund om du är privatperson boende i Halmstads kommun.
Föreningar, företag och personer boende utanför Halmstads kommun hänvisas till vanlig bokningsförfrågan.
Required information
** Enter at least one
Storage of personal data
Halmstads kommun sparar och behandlar personuppgifter, så som uppgifterna i detta formulär, för att kunna hantera ditt ärende. De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi ska kunna hålla ett aktuellt kundregister samt sända information till dig rörande din bokning. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas i maximalt två år efter avslutad bokning. Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Read more