Sök bidrag i Halmstads kommun

×
Information
Här kan föreningar och privatpersoner se och ansöka om kommunala bidrag. Klicka på de blå rubrikerna för information om varje bidrag.
Har du frågor eller behöver inloggningsuppgifter, vänd dig till Halmstads kommun via e-post direkt@halmstad.se eller via telefon 035-13 70 00.

Läs mer om Halmstads kommuns Övergripande riktlinjerna för föreningar i Halmstads kommun.
Inloggning
För att ansöka om bidrag, tryck på "Logga in" uppe i högra hörnet och fyll i dina inloggningsuppgifter.
Om du klickar på "Välj e-tjänst" uppe i högra hörnet kan du logga in på er förenings sida i föreningsregistret för att ändra och godkänna era föreningsuppgifter och ladda upp dokument.
Kulturverksamhet
Arrangemangs- och projektstöd 31 jan (2024)

Ansök senast: 31 januari

Denna ansökan gäller för arrangemang och projekt som äger rum tidigast 1 april. Ansökan ska skickas in senast 31 januari 2024...

Arrangemangs- och projektstöd 30 april (2024)

Ansök senast: 30 april

Denna ansökan gäller för arrangemang och projekt som äger rum tidigast 1 juli. Ansökan ska skic...

Arrangemangs- och projektstöd 30 sept (2024)

Ansök senast: 30 september

Denna ansökan gäller för arrangemang och projekt som äger rum tidigast 1 januari 2025. Ansökan ...

Verksamhetsstöd (2024)

Ansök senast: 31 augusti

Denna ansökan gäller för verksamhetsår 2025. Ansökan ska skickas in senast 31 augusti 2024. - För vad kan man söka - Syftet m...

Stöd till konstnärlig utveckling (2024)

Ansök senast: Löpande

För vad kan man söka - För konstnärliga projekt som stimulerar till kompetensutveckling och att prova nytt, till exempelvis n...

Stöd till samhällsföreningar (2024)

Ansök senast: 30 november

Verksamhetsstöd till samhällsföreningar och föreningar som arberat med demokrati- och rättighetsfrågor - Denna ansökningsblan...

Ansökan demokrati- och rättighetesfrågor (2024)

Ansök senast: 30 november

Denna ansökan gäller för Verksamhetsstöd - demokrati- och rättighetsfrågor, verksamhetsår 2023....

Barn- och ungdomsverksamhet
Aktivitetsbidrag (2024)

Ansök senast: Söks via ApN 25 februari (hösttermin) och 25 augusti (vårtermin)

För vad kan man söka - Om din förening har verksamhet för barn- och ungdomar (5–20 år) eller parasport, kan ni söka kommunalt...

Investeringsbidrag (2024)

Ansök senast: 25 februari

För vad kan man söka - En förening med idrotts- eller fritidsverksamhet kan söka investeringsbidrag för nybyggnation, förbätt...

Anläggningsbidrag ridanläggning (2024)

Ansök senast: 25 februari

För vad kan man söka - Om din förening äger eller hyr och driver en egen lokal eller anläggning, kan ni ansöka om anläggnings...

Anläggningsbidrag fotbollsanläggning (2024)

Ansök senast: 25 februari

För vad kan man söka - Om din förening äger eller hyr och driver en egen lokal eller anläggning, kan ni ansöka om anläggnings...

Anläggningsbidrag tennisanläggning (2024)

Ansök senast: 25 februari

För vad kan man söka - Om din förening äger eller hyr och driver en egen lokal eller anläggning, kan ni ansöka om anläggnings...

Anläggningsbidrag golfanläggning (2024)

Ansök senast: 25 februari

För vad kan man söka - Om din förening äger eller hyr och driver en egen lokal eller anläggning, kan ni ansöka om anläggnings...

Anläggningsbidrag övriga anläggningar (2024)

Ansök senast: 25 februari

För vad kan man söka - Om din förening äger eller hyr och driver en egen lokal eller anläggning...

Ledarutbildningsbidrag (2024)

Ansök senast: 1 november

För vad kan man söka - En förening kan söka ledarutbildningsbidrag för utbildning av ledare som är till för eller är en förut...

Lokalbidrag (2024)

Ansök senast: 25 februari

OBS! Ni behöver även ladda upp fakturaunderlag för de kostnader ni söker bidrag för. - - För vad kan man söka - Som förening...

Spontanaktivitetsbidrag (2024)

Ansök senast: Senast 30 dagar efter sista aktivitetstillfället

För vad kan man söka - Föreningar kan söka spontanaktivitetsbidrag för kostnadsfria aktiviteter för barn och unga (5–20 år). ...

Lokalhållande förening
Driftbidrag (2023)

Ansök senast: 31 mars

Additional information is missing

Driftbidrag (2024)

Ansök senast: 31 mars

Additional information is missing

Reservfonden (2023)

Ansök senast: Löpande

Additional information is missing

Reservfonden (2024)

Ansök senast: Löpande

Additional information is missing

Vägföreningar
Administrationsbidrag (2023)

Ansök senast: 30 november

Vägföreningar kan ansöka om administrationsbidrag. Bidraget betalas ut för föregående verksamhetsår. - Bidraget är 1 461 kron...

Administrationsbidrag (2024)

Ansök senast: 30 november

Vägföreningar kan ansöka om administrationsbidrag. Bidraget betalas ut för föregående verksamhetsår. - Bidraget är 1 461 kron...

Vägsamfälligheter
Generellt bidrag (2023)

Ansök senast: 30 november

Vägsamfälligheter med och utan statsbidraglänk till annan webbplats kan söka ett generellt bidrag från kommunen. - Bidrag til...

Generellt bidrag (2024)

Ansök senast: 30 november

Vägsamfälligheter med och utan statsbidraglänk till annan webbplats kan söka ett generellt bidrag från kommunen. - Bidrag til...

Särskilt bidrag (2023)

Ansök senast: 30 november

En vägsamfällighet kan ansöka om särskilt bidrag för ombyggnader som avser att öka trafiksäkerheten. I andra hand kan bidrag ...

Särskilt bidrag (2024)

Ansök senast: 30 november

En vägsamfällighet kan ansöka om särskilt bidrag för ombyggnader som avser att öka trafiksäkerheten. I andra hand kan bidrag ...

Social verksamhet
Sociala hjälporg och funktionshinderorga (2024)

Ansök senast: 31 oktober

Socialnämnden beviljar årligen föreningsbidrag till sociala hjälporganisationer och funktionshi...