Association registration

Here you can register your association for approval to the internet-catalog.
* Required fields
Contactinformation
 
Other information
Choose activities*
Members information
AgesTotaltPojkar/mänFlickor/kvinnorKulturförening
0-6
7-20
21- 64
65 år och äldre
Addresses
Webb-kontakt 1) (Mandatory registration)
1) This address (Webb-kontakt) is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.

Kontaktperson (Optional registration)

Ordförande (Optional registration)

Storage of personal data
Vi behöver spara och behandla personuppgifter, så som uppgifterna i detta formulär, för att hantera ditt ärende. De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att Halmstads kommun ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända information till er förening. Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Genom att godkänna nedan medger du att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Du garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till dig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering. Read more
Signature
............................................................

Complete the form press Print  if you want to print the information

Press Send to submit the form to send an email to the responsible person.
 

Efter att du har registrerat föreningen kommer du att få inloggningsuppgifter till föreningsregistret där du ska ladda upp föreningens stadgar samt bildandeprotokoll.
Har du frågor eller synpunkter på föreningsregistret?
Kontakta Halmstads kommun via e-post direkt@halmstad.se eller via telefon 035-13 70 00.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.7